Architektura

Konserwacja zabytków

Architektura jest dziedziną, która swoim zasięgiem obejmuje wiele rozmaitych przedsięwzięć. Wśród nich wymienić koniecznie należy konserwację zabytków. Generalnie rzecz biorąc, konserwacja zabytków jest pojęciem, które rozpatrywać można w dwojaki sposób. Architektura zapatruje się na to w ten sposób, aby zabytkowy obiekt możliwie jak najdłużej utrzymywać w jak najlepszym stanie. W tym celu podejmowanych jest szereg niezbędnych czynności. Oczywiście, jakie czynności wchodzą w rachubę, to już jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Nie mniej jednak przy tej okazji – niezależnie od przypadku – obowiązują zawsze dwie podstawowe zasady. Po pierwsze – interwencja w dany obiekt musi być jak najmniejsza, więc i środki trzeba stosować możliwie bardzo skromne (na tyle, na ile rzecz jasna się da). Po drugie – zawsze trzeba interweniować w taki sposób, aby była możliwość ewentualnego zlikwidowania efektów tych zabiegów, co w niektórych sytuacjach okazuje się rzeczą nieodzowną i jest konieczne.

Copyright @ 2010 Architektura