Architektura

Architekci

Architektura jest dziedziną, którą zajmuje się taki specjalista jak architekt. Jest to pojęcie o bardzo szerokim zasięgu, ponieważ gałęzi architektury wymienić można naprawdę sporo. Nazwa wspominanej tutaj profesji ma swoje korzenie w języku greckim. Dodać również należy, iż fach ten nie może poszczycić się jednoznaczną definicją – wszystko tak na dobra sprawę zależy od danego kraju, obowiązujących w nim przepisów i panujących zwyczajów. Architekturę trudno też nazwać dziedziną stricte techniczną – przedstawiciele tego zawodu przywiązują bowiem ogromną wagę do kwestii estetycznych oraz artystycznych. W praktyce wygląda to w znakomitej większości przypadków w taki sposób, że architekci – zajmując się wykonywaniem na co dzień swoich zawodowych obowiązków – czerpią z rozmaitych dziedzin. W naszym kraju, aby móc legalnie wykonywać opisywany tu zawód, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia. Nieodzowne jest również członkowstwo w stosownej izbie, na przykład w izbie architektów.

Copyright @ 2010 Architektura