Architektura

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu stanowi jedną z rozlicznych gałęzi szeroko pojmowanej dziedziny jaką jest architektura. Mówiąc najogólniej, polega ona na tym, aby kształtować przestrzeń, w której człowiek żyje. Do tego celu wykorzystuje się przede wszystkim szatę roślinną, elementy architektoniczne oraz elementy wodne. Ponadto koniecznie trzeba przy tej okazji mieć na względzie szereg rozmaitych czynników, takich jak chociażby uwarunkowania klimatyczne – generalnie rzecz biorąc, chodzi w tym miejscu o to wszystko, co składa się na dany krajobraz. Chociaż architektura krajobrazu znana jest już od bardzo dawnych czasów – jej korzenie sięgają bowiem starożytności wywodzą się z ogrodnictwa, to jednak na przestrzeni kolejnych stuleciu podejście do tego zagadnienia ulegało zmianom. W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o architekturze krajobrazu, mamy na myśli taką dyscyplinę, która bazuje na planowaniu przestrzennym, architekturze oraz urbanistyce. To właśnie są fundamenty nowoczesnej, współczesnej architektury krajobrazu.

Copyright @ 2010 Architektura