Architektura

Detale w architekturze

Architektura jest dyscypliną, w zakresie której pojawia się szereg rozmaitych pojęć. Bardzo często w tym właśnie kontekście pada taki termin jak detale architektoniczne. Są to takie elementy odznaczające się niezbyt dużymi rozmiarami. Stanowią one część jakieś większej całości, są z nią zintegrowane. Generalnie rzecz biorąc, detal architektoniczny może tak na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie czegoś niekoniecznie istotnego, nie mniej jednak w rzeczywistości nie znajduje to odzwierciedlenia. W tym przypadku sprawdza się bowiem idealnie powiedzenie mówiące o tym, że diabeł tkwi w szczegółach. I to właśnie detale architektoniczne w ogromnym stopniu przesądzają o stylu całego obiektu, jego formie i estetyce. Detal architektoniczny jako taki nie posiada w naszym kraju prawnego umocowania. Jest to element odznaczający się między innymi tym, że posiada dekoracyjny charakter. Pod tym pojęciem nierzadko rozumie się również i to, w jakiż sposób został dany element obiektu budowlanego wykonany.

Copyright @ 2010 Architektura