Architektura

Dokumentacja budowy

Budownictwo większości osób kojarzy się przede wszystkim z budową, chociaż pamiętać w tym momencie nie zaszkodzi, iż jest to pojęcie o zdecydowanie szerszym zasięgu. Aspektów z nim związanych wymienić można naprawdę sporo, a skoro już mowa o budowach – to każda posiadać musi odpowiednią dokumentację, takie są wymogi nakładane przez prawo. Dokumentacja budowy to przede wszystkim pozwolenie na budowę, do którego dodany jest szereg załączników. Spośród tychże załączników wymienić można tutaj między innymi projekt budowlany, protokoły odbiorów, opisy, dziennik budowy i tym podobne, lista ta jest zdecydowanie dłuższa. Nie wolno zapominać o tym, że dokumentacja budowy musi być przechowywana tak długo, jak długo istnieje dany obiekt budowlany. W żadnym wypadku nie wolno jej niszczyć – jest to bowiem karalne. Książka obiektu budowlanego oraz dokumentacja budowy tworzą już po zakończeniu całej inwestycji tak zwaną dokumentację obiektu. Inwestor przekazuje ją właścicielowi czy też zarządcy, jest ona bardzo ważna.

Copyright @ 2010 Architektura