Architektura

Domy

Nieruchomości przystosowane na cele mieszkalne niejedno mają oblicze. Spośród takich właśnie nieruchomości wyszczególnić można między innymi domy. Kojarzone są one przede wszystkim z wolno stojącymi budynkami o charakterze mieszkalnym właśnie. Nie mniej jednak pamiętać przy tej okazji trzeba o tym, że tak naprawdę domów wyróżnia się wiele rodzajów – żeby wspomnieć chociażby o domach jednorodzinnych czy blokach. Generalnie rzecz biorąc, w potocznym rozumieniu tego słowa dom oznacza wolno stojący budynek przystosowany specjalnie na potrzeby jednego właściciela. Ogólnie historia domów sięga bardzo zamierzchłych czasów – na przestrzeni kolejnych stuleci formy te po prostu ulegały zmianom. Dawniej była to jaskinia w skale czy szałas, dzisiaj natomiast jest to dla przykładu willa. Wszystko w tym zakresie zmieniało się wraz z postępującym rozwojem. Pojawiały się nowe technologie, materiały, urządzenia, opracowania, co z kolei przekładało się na zupełnie inne możliwości w zakresie wznoszenia opisywanych tu domów.

Copyright @ 2010 Architektura