Architektura

Inspektor nadzoru inspektorskiego

Budownictwo kojarzone jest w głównej mierze z procesem budowlanym. Z tym natomiast wiąże się wiele profesji, spośród których wymienić można między innymi inspektora nadzoru inspektorskiego. Jest to profesja zaliczana w naszym kraju do samodzielnych funkcji technicznych. Aby móc ją w sposób legalny wykonywać, nieodzowne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w tym zakresie. Do tego rzecz jasna dorzucić należy stosowną wiedzę oraz praktykę zawodową. Pamiętać przy tej okazji trzeba, że wymogi w tym zakresie są zróżnicowane, co uzależnione jest od tego, jaki dokładnie rodzaj prac budowlanych wchodzi w rachubę. Odnośnie wykonywania tych wszystkich czynności obowiązują oczywiście przepisy – w naszym przypadku jest to ustawa o prawie budowlanym, która reguluje wszystkie kwestie z tym związane. Dodać w tym momencie koniecznie wypada, że inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy to dwie zupełnie różne profesje. Inspektor jest czymś w rodzaju adwokata, reprezentuje on bowiem interesy inwestora.

Copyright @ 2010 Architektura