Architektura

Instalacja elektryczna

Budownictwo to termin, który charakteryzuje się bardzo szerokim zasięgiem. Pojawia się w tym zakresie mnóstwo rozmaitych sformułowań, takich jak dla przykładu instalacje budowlane. Tych z kolei wyszczególnić można wiele, a jednym z takich przykładów może być chociażby instalacja elektryczna. W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie rozmaite budynki – nie tylko mieszkalne – bez tej właśnie instalacji. Instalacja elektryczna stanowi jeden z elementów sieci niskiego napięcia. Jest to generalnie rzecz biorąc układ, na który składają się przewody elektryczne, sprzęt elektroinstalacyjny oraz odbiorniki energii elektrycznej. W rozumieniu potocznym terminy takiego jak instalacja elektryczna ma się najczęściej na myśli wspominane powyżej przewody. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to na instalację elektryczną składa się tutaj wiele elementów, spośród których wymienić należy między innymi obwody, złącza kablowe, linie zasilające, tablice rozdzielcze etc. – lista ta jest zdecydowanie dłuższa.

Copyright @ 2010 Architektura