Architektura

Inżynieria lądowa

Architektura jest bardzo spokrewniona z inżynierią lądową. Jedna dziedzina bez drugiej nie może tak na dobrą sprawę istnieć, w związku z czym te zależności i podobieństwa są tutaj naprawdę ogromne. Inżynieria lądowa zaliczana jest do grona najstarszych na świecie nauk inżynierskich – ustępuje ona jedynie inżynierii wojskowej. W znakomitej większości przypadków jest traktowana w kategoriach narzędzia, z którego na szeroką skalę korzystają architekci do tego, aby realizować swoje wizje. Opisywana tutaj dziedzina traktuje – najogólniej rzecz biorąc – o tym, w jaki sposób wszelakie obiekty budowlane utrzymać dobrze i przez jak najdłuższy czas w ich naturalnym środowisku. Rzecz jasna aby zajmować się tą nauką w praktyce, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie, uprawnienia oraz praktykę zawodową. Zdobywanie inżynierskiej wiedzy jest możliwe na bardzo wielu uczelniach. Można tutaj wymienić również bardzo wiele dziedzin zależnych, żeby wspomnieć chociażby o inżynierii produkcji budowlanej.

Copyright @ 2010 Architektura