Architektura

Inżynieria środowiska

Architektura nie mogłaby istnieć bez inżynierii lądowej – i na odwrót. W odniesieniu do tej drugiej natomiast wyszczególnić można wiele pokrewnych dziedzin. Jedną spośród nich jest inżynieria środowiska. Architektura w dzisiejszych czasach z kwestiami związanymi z ochroną środowiska liczy się coraz bardziej. Inżynieria środowiska jest nauką o charakterze technicznym. Osoby wyspecjalizowane w tym zakresie zajmują się bardzo wieloma rozmaitymi kwestiami, między innymi tym, w jaki sposób środowisko naturalne zachować w stanie równowagi i jak dobrze oszacować jego zdolności odnośnie samoregeneracji. To także podejmowanie rozmaitych działań zmierzających ku temu, aby wspominaną tutaj wcześniej równowagę przywrócić. Przedmiotem zainteresowań inżynierii środowiska jest wiele dziedzin, którymi zajmuje się człowiek, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu, rolnictwa oraz budownictwa. W tych właśnie kontekstach sprawy dotyczące naturalnego środowiska są jak najbardziej uzasadnione z różnych względów.

Copyright @ 2010 Architektura