Architektura

Katastrofy budowlane

Budownictwo wiąże się z bardzo różnymi aspektami. Dodać tutaj też trzeba, że nie zawsze w grę wchodzą tylko te pozytywne, ale także i negatywne. Znakomitym tego przykładem mogą być w tym miejscu katastrofy budowlane, które – jak doskonale wiadomo – zdarzały się, zdarzają i zapewne zdarzać się będą w przyszłości. Pod pojęciem katastrofy budowlanej rozmieć należy takie zniszczenie budowlanego obiektu (ewentualnie jakiejś jego części), które nastąpiło w nie zaplanowany oraz gwałtowny sposób. Budowlane katastrofy są bardzo dla ludzi niebezpieczne – niejednokrotnie przecież ich skutkiem było to, że ludzie ginęli. Przyczyn takiego właśnie, a nie innego stanu rzeczy można wymienić wiele. Generalnie rzecz biorąc, pogrupować je można w kilka kategorii. Tak więc spośród powodów katastrof budowlanych wymienia się błędy przy projektowaniu, czynniki losowe, złe eksploatowanie obiektu budowlanego oraz błędy, do których doszło w czasie realizowania projektu. Konsekwencje z tego wynikające przybierają rozmaite rozmiary.

Copyright @ 2010 Architektura