Architektura

Konkursy architektoniczne

Architektura jest dziedziną, w której szerokim zakresie mieszczą się między innymi konkursy architektoniczne. Cieszą się ona bardzo dużą popularnością – nie tylko w naszym kraju, ale też w szeregu innych państw, w których są organizowane. Jak już sama nazwa sugeruje, w tego rodzaju konkursach chodzi o to, aby wyłonić najlepszy architektoniczny projekt, ewentualnie najlepszą koncepcję w tym właśnie obszarze. Nagrody w tego rodzaju plebiscytach są różne – oprócz oczywiście realizacji zwycięskiego projektu zdecydowanie najczęściej są to profity finansowe. W grę wchodzą tutaj spore pieniądze, więc rzeczywiście jest o co powalczyć. Konkursy architektoniczne odznaczają się między innymi publicznym, otwartym charakterem – tak jest przynajmniej najczęściej, bo w rzeczywistości wcale nie musi być to regułą. Organizowanych jest bowiem wiele konkursów o charakterze na przykład zamkniętym czy ograniczonym. Wszystko zależy tutaj właściwie od woli samych organizatorów. Zasady rywalizacji muszą być jasne i przejrzyste.

Copyright @ 2010 Architektura