Architektura

Mała architektura

Architektura określana mianem małej bardzo często nazywana jest również obiektami małej architektury. Jedno i drugie pojęcie ma do siebie między innymi to, że do czynienia z nimi mamy stosunkowo często. Za tym terminem kryją się nieduże obiekty budowlane. Wznosi się je po to, aby zagospodarować takie tereny jak między innymi parki, ogrody, skwery, place i tym podobne. Możliwości w tym zakresie od dawnych czasów były naprawdę sporo, wszystko zależy od inicjatywy i kreatywności samych twórców. Typów obiektów małej architektury wyszczególnić można wiele, nie mniej jednak w tym zakresie wyróżnia się parę tych podstawowych. Są to więc zatem wszelakie obiekty religijnego kultu, takie jak chociażby kapliczki. Ponadto koniecznie trzeba też tutaj wymienić rozliczne obiekty ogrodowe, jak dla przykładu altany czy posągi. I wreszcie spośród najważniejszych typów obiektów małej architektury wymieniane są obiekty użytkowe, tych także jest sporo, jak między innymi ławki, ogrodzenia, śmietniki i tak dalej.

Copyright @ 2010 Architektura