Architektura

Mieszkanie

Nieruchomości to pojęcie o bardzo szerokim zasięgu – kryje się za tym naprawdę wiele rozmaitych terminów. Jednym spośród tych, które w tym kontekście padają zdecydowanie najczęściej jest mieszkanie. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż mieszkanie to pojęcie posiadające prawne umocowanie – nie tylko w myśl przepisów obowiązujących w naszym kraju, ale też i w wielu innych państwach. Lokal, aby mógł w świetle przepisów prawa zostać uznany za mieszkanie, spełniać on musi szereg warunków, takich jak między innymi odrębne wejście, wydzielenie względem innych lokali za pomocą przegród budowlanych i tym podobne. Musi być to generalnie rzecz biorąc taki lokal, w którym istnieją możliwości w zakresie stałego przebywania tam ludzi – muszą być zatem stworzone ku temu odpowiednie warunki. Mieszkanie ma za zadanie umożliwiać też i to, aby osoby mogły tam prowadzić domowe gospodarstwo o samodzielnym charakterze. Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe w naszym kraju, to wyszczególnić można szereg jego form.

Copyright @ 2010 Architektura