Architektura

Obiekty budowlane

Budownictwo wiąże się z bardzo wieloma rozmaitymi pojęciami. Jednym z tych pojawiających się najczęściej w tym kontekście jest obiekt budowlany. Jest to konstrukcja o charakterze tymczasowym albo stałym. Obiekty budowlane są traktowane jako całość, jeżeli wziąć pod uwagę ich charakter techniczno-użytkowy. Jeżeli chodzi o typy budowlanych obiektów, to wyszczególnić można trzy podstawowe. Są to mianowicie tak zwane obiekty małej architektury, budowle oraz budynki. Obiekty budowlane są wyposażone w różnego rodzaju instalacje, takie jak dla przykładu instalacja elektryczna. Ponadto nie brakuje w nich również urządzeń, dzięki którym ich funkcjonalność wzrasta w zdecydowanym stopniu. Życie każdego obiektu budowlanego ma swój cykl, na który to z kolei składa się szereg faz – zaczynając od projektowania i planowania, a kończąc na eksploatacji takiego obiektu. Oczywiście, robi się to wszystko w taki sposób, aby żywotność każdego obiektu była jak najdłuższa i aby jak najdłużej służył on użytkownikom.

Copyright @ 2010 Architektura