Architektura

Obiekty sportowe

Budownictwo w dzisiejszych czasach to między innymi budowle przeznaczone na cele sportowe. Obiekty sportowe wznoszone były co prawda już od czasów starożytnych, nie mniej jednak w obecnie nabrały one zupełnie innego znaczenia. Budowla sportowa – jak sama już nazwa zresztą to sugeruje – przeznaczona jest do celów zarówno sportowych, jak i rekreacyjnych (sport i rekreacja idą zwykle ze sobą w parze). W obowiązujących w naszym kraju przepisach definicji opisywanych tutaj obiektów szukać należy w prawie budowlanym. W przepisach tych wyszczególnione są bardzo dokładnie poszczególne rodzaje takich właśnie budowli. Generalnie rzecz biorąc, w naszym rodzimym budownictwie wyróżnia się dwie podstawowe kategorie budowli sportowych. Do pierwszej spośród nich zaliczane są boiska oraz inne obiekty służące do uprawiania różnych dyscyplin sportu na świeżym powietrzu, takich jak dla przykładu lekkoatletyka. W kategorii numer dwa natomiast mieszczą się wszystkie pozostałe budowle, jak chociażby wesołe miasteczka.

Copyright @ 2010 Architektura