Architektura

Prawo budowlane

Budownictwo w każdym kraju bazuje zawsze na pewnych przepisach, przy czym oczywiście unormowania prawne w poszczególnych państwach różnią się od siebie. Nasz kraj nie stanowi pod tym względem żadnego wyjątku. Budownictwo w Polsce opiera się o prawo budowlane. Jest to akt o charakterze normatywnym. Stanowi on zbiór rozmaitych przepisów, dzięki którym możliwe jest dokonywanie wszelakich czynności związanych z szeroko rozumianym budownictwem i generalnie rzecz biorąc ze wszystkim, co w tym pojęciu się mieści. Ponadto pamiętać przy tej okazji trzeba, że z budownictwem wiąże się wiele innych dziedzin i przepisy powyższe również tego rodzaju kwestie uwzględniają. Prawo budowlane, które przy tej okazji koniecznie muszą zostać wzięte pod uwagę są między innymi ochrona środowiska, postępowanie w sytuacji, gdyby zdarzyła się katastrofa budowlana, uprawnienia zawodowe osób pracujących w branży budowlanej i wiele innych. Ustawa o prawie budowlanym nie funkcjonuje zatem sama, potrzebne są do tego jeszcze rozmaite rozporządzenia.

Copyright @ 2010 Architektura