Architektura

Projekt budowlany

Budownictwo jest pojęciem znanym nam wszystkim bardzo dobrze, nie mniej jednak żaden obiekt budowlany by nie powstał, gdyby wcześniej nie został opracowany stosowny projekt. Projekty budowlane są opracowaniami, których posiadanie jest absolutnie niezbędne, aby można było się starać o pozwolenie na budowę, a następnie zrealizować całe przedsięwzięcie. Oczywiście, aby projekt budowlany został w ogóle uznany, musi koniecznie spełniać kilka bardzo istotnych warunków – nie ma mowy o przypadkowości przy okazji jego sporządzania. W projekcie budowlanym nie może zatem zabraknąć takich elementów jak między innymi projekt architektoniczno-budowlany czy też projekt zagospodarowania działki. Rzecz jasna tych elementów można w tym miejscu wymienić znacznie więcej. Ważne jest także to, że każdy spośród tych elementów ponosi odpowiedzialność za coś innego i każdy z nich jest bardzo istotny. Opracowanie projektów budowlanych zleca się specjalistom – trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie przygotowywania tych opracowań.

Copyright @ 2010 Architektura