Architektura

Roboty budowlane

Budownictwo oraz roboty budowlane to pojęcia idące ze sobą nieodłącznie w parze. Generalnie rzecz biorąc, podstawowym elementem robót budowlanych jest budowa. Nie mniej jednak nie należy robót budowlanych utożsamiać tylko i wyłącznie z budową. W tym zakresie mieszczą się również remonty, montaże, rozbiórki obiektów budowlanych oraz różnego rodzaju przebudowy. Wszelakie unormowania prawne w tym zakresie są w naszym kraju regulowane przez prawo budowlane. W przepisach tych znaleźć można dokładne zasady, które obowiązują przy wykonywaniu wszystkich powyżej wymienionych czynności. Warto także wspomnieć, że proces budowlany to nie tylko roboty budowlane, chociaż tak właśnie jest to utożsamiane. To również szereg przygotowań niezbędnych do tego, aby z tymi robotami w ogóle ruszyć – potrzebne są rozmaite dokumenty, plany, opracowania, pozwolenia i tym podobne. Załatwienie tego wszystkiego zajmuje sporo czasu, ale ruszanie z robotami budowlanymi bez tego to bezprawie, a to z kolei podlega karze.

Copyright @ 2010 Architektura