Architektura

Rysunki architektoniczno-budowlane

Architektura jest taką dziedziną, którą trudno sobie wyobrazić bez technicznych rysunków architektoniczno-budowlanych nazywanych potocznie po prostu budowlanymi. Tego rodzaju rysunki przedstawiają budynki bądź też pewne jego detale. Stanowią one podstawę w zakresie wykonywania prac budowlanych. Osobami wykonującymi najczęściej tego rodzaju rysunki są kreślarze. Nie mniej jednak kreślarze pracują zawsze pod czujnym okiem architektów, inżynierów budownictwa lub też architektów techników (zależy, w jakim konkretnie celu tworzony jest rysunek). Wspominany tutaj rysunek stanowi jedną z części składowych projektu budowlanego. Jaki zostaje przy tej okazji zastosowany sposób rysowania, to już jest zdeterminowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim uzależnione jest to od tego, na jakim etapie znajduje się dany projekt. Rodzajów rysunków architektoniczno-budowlanych wymienić można sporo. Obejmują one swoim zakresem zarówno szkice, jak też i prace już po naniesieniu na szkic tekstur. Wykonanie rysunku wymaga wielu umiejętności.

Copyright @ 2010 Architektura