Architektura

Teren budowy

Budownictwo to między innymi budowa, a co się z tym z kolei wiąże – plac budowy. Plac budowy określany jest także mianem terenu budowy. Jak sama już nazwa sugeruje, jest to takie miejsce, gdzie są prowadzone różnego rodzaju roboty budowlane. Wstęp na teren budowy posiadają jedynie osoby do tego uprawnione. Przebywanie na takim właśnie placu stwarzać może zagrożenie nawet i dla życia. Istnieją wymogi wyraźnie mówiące o tym, że teren taki musi być odgrodzony i oznakowany w odpowiedni sposób – aby nie było najmniejszych nawet wątpliwości co do tego, co się tutaj odbywa i jakiego rodzaju prace są tutaj prowadzone. Jeżeli w grę wchodzi jakieś bardzo duże przedsięwzięcie, jest oczywiste, że i wielkość terenu budowy jest do tego adekwatna. W takich sytuacjach podzielony jest on zazwyczaj na mniejsze sektory, za które odpowiedzialność ponoszą poszczególni podwykonawcy do tego zatrudnieni (pod warunkiem naturalnie, że tymi podwykonawcami są odrębne, niezależne od siebie przedsiębiorstwa budowlane).

Copyright @ 2010 Architektura