Architektura

Urbanistyka

Architektura i urbanistyka jest w dzisiejszych czasach nieodłącznie powiązana między innymi z urbanistyką, chociaż wedle niektórych teorii urbanistyka nie jest niczym innym jak jedną z dziedzin architektury pojmowanej na dosyć szeroką skalę. Urbanistyka jest nauką, przedmiotem której są miasta oraz osiedla, a mówiąc precyzyjniej – ich projektowanie oraz powstawanie. Osoby wyspecjalizowane w tym właśnie zakresie między innymi poddają bardzo dokładnej analizie miejskie struktury – każdy taki przypadek wymaga indywidualnego traktowania. Dopiero w oparciu o wyniki tychże analiz można przystąpić do opracowywania stosownych koncepcji planistycznych. Nie jest to wcale tak łatwą sprawą, jak by się mogło wydawać – z tego chociażby powodu, że koniecznie trzeba tutaj brać pod uwagę wiele aspektów. Najogólniej rzecz biorąc chodzi w tym wszystkim o to, aby pewne interesy (na przykład właścicieli obiektów budowlanych) pogodzić z założeniami ochrony naturalnego środowiska. Ponadto trzeba mieć tu na względzie aspekt estetyczny.

Copyright @ 2010 Architektura