Architektura

Wzorce projektowe

Architektura szeroko rozumiana korzysta z bardzo wielu rozwiązań, które są sprawdzone. Mowa w tym momencie o tak zwanych wzorcach projektowych. Tego rodzaju rozwiązania mają charakter uniwersalny, korzysta się z nich najczęściej wtedy, kiedy pojawiają się stale te same projektowe problemy. Koncepcja wspominanych tutaj wzorców projektowych jest zasługą pewnego architekta rodem ze Stanów Zjednoczonych. Ich powstanie nie było dziełem przypadku, ale obserwacją oraz analizami wszelakich decyzji mających na celu rozwikłanie pojawiających się kłopotów. Każdy wzorzec projektowy opisuje się zatem poprzez podanie stosownych parametrów, a w tym zakresie mówi się zawsze o trzech podstawowych takich parametrach, a mianowicie o kontekście, rozwiązaniach i systemach sił. Oczywiście, nie jest wcale tak, że wszyscy architekci wykorzystują w praktyce opisywane powyżej wzorce. Tak w gruncie rzeczy wzorce projektowe w skali światowej nie cieszą się zbyt wielkim zainteresowaniem, choć pewnie sporo rzeczy ułatwiają.

Copyright @ 2010 Architektura